Bierzesz rozwód? Zadbaj o swój majątek

Przyczyn rozpadu małżeństwa jest wiele, jednakże nie każda kwalifikuje się do orzeczenia rozwodu przez sąd. Fakt przerwania prawnej więzi między małżonkami prowadzi jednak do wielu konsekwencji w przypadku otrzymania pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Głównym obiektem zainteresowania poza opieką nad dziećmi, będzie bowiem podział majątku wspólnego, którym dotychczas dysponowali małżonkowie. Jak wywalczyć swoje prawa w tej kwestii?

 

Wspólnota majątkowa

 

W przypadku zawarcia małżeństwa decydujemy się na wspólnotę majątkową, chyba że podczas zawierania ślubu postanowiono inaczej. W praktyce oznacza to, że wszystko co zostało nabyte przez małżonków w trakcie ich pożycia należy w równej części do obojga z nich. Problem zaczyna się w momencie, gdy chcemy walczyć o rozwód w sądzie oraz o odzyskanie wniesionego majątku. W chwili rozpadu małżeństwa pozostajemy bowiem równoprawnymi opiekunami nieruchomości lub samochodów, nawet jeśli to na nas została wystawiona umowa zakupu. Istnieje jednak kilka dróg, by wywalczyć wniesiony przez siebie majątek.

 

Udowodnij przed Sądem swoją rację

 

Do spraw o podział majątku należy podchodzić bardzo ostrożnie i korzystać z porad wykwalifikowanych radców prawnych. To głównie dzięki ich wiedzy możemy uzyskać korzystne dla nas orzeczenie sądu. W razie walki o podział majątku można powołać się na fakt, że współmałżonek nieodpowiednio dysponował wspólnymi dobrami i robił to za naszymi plecami. W przypadku udowodnionego trwonienia majątku wspólnego można bowiem uzyskać przychylną decyzję sądu o przyznaniu większej jego części dla siebie. Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do tej reguły zatrudnij dobrą kancelarię prawną.

2 Comments

  1. A nie można się po prostu dogadać?

  2. Ten kto bierze dzieci powinien wziąć więcej majątku!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*