Diety zagraniczne – tylko dla kierowców?

Dieta to słowo kojarzone głównie z posłami i kierowcami. Jeśli chodzi o dietę zagraniczną od razu przed oczami stają kierowcy ciężarówek, którzy za poświęcenie i spędzanie tygodni w kabinach tysiące kilometrów od domu otrzymują dodatkowe stosowne wynagrodzenie. Komu jednak przysługuje dieta?

Definicja prawna

Według Kodeksu Pracy dieta należy się każdemu, kto na polecenie pracodawcy wykonuje swoje zadania służbowe poza miejscowością, w którą znajduje się zakład pracy lub stałym miejscem wykonywania swoich czynności. Dieta jak sama nazwa wskazuje ma pokryć koszta wyżywienia, podróży i dodatkowe wydatki związane z przebywaniem poza miejscem pracy.

Wysokość diety

Wysokość przysługującego uposażenia zależna jest od kraju, do którego delegowany jest pracownik. Dieta należy się za każdą dobę w formie zryczałtowanej i naliczana jest w pełnym wymiarze już od dwunastu godzin niepełnej doby.

Diety w sektorze publicznym i dla pracowników samorządowych

Diety te przysługują wszystkim pracownikom sektora publicznego i samorządów, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Tutaj jednak występują o wiele większe wymagania dotyczące dokumentowania każdego z wydatków, a stawka wyżywienia dziennego ustalana jest proporcjonalnie. Ponadto oprócz Kodeksu pracy mają tutaj również zastosowanie dodatkowe przepisy wykonawcze wydane przez Ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Ma to zapobiegać nadmiernemu pobieraniu przez pracowników sektora budżetowego dodatkowego wynagrodzenia pod pozorem diet wskutek obniżania kosztów.

2 Comments

  1. I bardzo dobrze, politycy nie powinni brać pieniędzy bez rozliczania

  2. Jestem jak najbardziej za dokładnym rozliczaniem zarówno pracowników sektora prywatnego jak i publicznego.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*