Pracowniku, nie daj się oszukać!

Pracowniku, nie daj się oszukać!

W przypadku zawiązywania umów o pracę do czynienia mamy z pewnymi prawami i obowiązkami, jakie zaczynają występować między jej podmiotami.

Obok obowiązku wykonywania pracy oraz wypłaty wynagrodzenia dotyczą one również kwestii ustania stosunku pracy. Jest on bowiem specyficzny, jeśli chodzi o relacje między pracownikiem i pracodawcą. Jak nie dać się oszukać w kwestii wypowiedzenia pracy? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Czas wypowiedzenia

Składając wypowiedzenie umowy o pracę wzór można znaleźć w internecie. Związane jest ono z ważną kwestią, jaką jest okres wypowiedzenia, bowiem zależy on od stażu pracy, jaki pracownik wykonał dotychczas w danym zakładzie. Chcąc przybliżyć ten temat naszym czytelnikom sprawdziliśmy, jak wygląda to ze strony prawnej. Osoba, która wykonywała swoją pracę przez okres krótszy niż 6 miesięcy, ma prawo do okresu wypowiedzenia o czasie 2 tygodni. Jeśli pracownik zatrudniony był w czasie miedzy 6 miesięcy, a 3 lata należy mu się okres wypowiedzenia o długości 1 miesiąca. Jeśli natomiast zatrudniany był ponad 3 lata, jego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Nie jest więc tak, że bezpośrednio po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę zostajemy wyrzuceni z zakładu pracy. Nie dajmy się więc oszukać nieuczciwym pracodawcom.

Ważna przyczyna

W kwestii wypowiedzenia umowy o pracę ważna jest także przyczyna, zgodnie z którą ustaje stosunek pracy. Nie może być to bowiem dowolny powód, jaki wskaże pracodawca. Zgodnie z obowiązującym prawem przyczyna powinna być konkretna, prawdziwa i zrozumiała dla pracownika. Dopiero wtedy mówić można o zgodnym z prawem wypowiedzeniu umowy.

2 Comments

  1. Przydatne informacje!

  2. Umowy na stałe są w tym kraju rzadkością.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*