Jak nie dać się oszukać podczas wypowiedzenia?

Jak nie dać się oszukać podczas wypowiedzenia?

Pracodawca ma prawo podpisać z pracownikiem kilka rodzajów umów.

Tymi, które w największym stopniu gwarantują pracownikowi stabilność na zajmowanym stanowisku są umowy na czas nieokreślony. Podczas ich podpisywania wobec pracownika zaczynają obowiązywać odrębne przepisy, które chronią go także po otrzymaniu wypowiedzenia. Co należy wiedzieć?

Obowiązujące okresy wypowiedzenia

Otrzymane wypowiedzenie nie od razu kończy stosunek pracy, w szczególności w przypadku umów na czas nieokreślony. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony wyżej wspomnianą umową otrzyma wypowiedzenie podlega okresom, w trakcie których nadal pozostaje pracownikiem danego zakładu. Dopiero po ich upływie praca w danym zakładzie zostaje zakończona definitywnie. Mowa tu o trzech terminach. Okres wypowiedzenia w wysokości 2 tygodni przysługuje pracownikowi, który zatrudniony był przez czas krótszy, niż 6 miesięcy. Wypowiedzenie w wielkości miesiąca to okres, który należy się pracownikom zatrudnionym na co najmniej 6 miesięcy. Najdłuższy okres wypowiedzenia, stanowiący 3 miesiące przysługuje osobom, które pracowały w danym zakładzie przez czas wynoszący co najmniej 3 lata.

Co robić w trakcie wypowiedzenia?

Po otrzymaniu wypowiedzenia nie od razu należy zakończyć wykonywanie pracy. W okresie wypowiedzenia nadal zobowiązani jesteśmy do wykonywania czynności zawodowych, chyba że pracodawca zwolni nas z tego obowiązku. Ponadto w trakcie wypowiedzenia możemy wykorzystać zaległy urlop i dni wolne, które zgodnie z przepisami przeznaczone są na poszukiwanie nowej pracy.

2 Comments

  1. Czekam, aż pracodawca da mi umowę na czas nieokreślony!

  2. Ciekawe informacje.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*