Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zakończenie pracy nie musi być trudne i stresujące

 

Kiedy pracujemy w danym miejscu, bardzo często przywiązujemy się do danego zakładu, załogi w nim pracującej i bardzo trudno jest nam się przystosować do zmian, jednak zarówno z naszej strony, jak i ze strony pracodawcy może dojść do chęci zmiany obecnego stanu. Nie zawsze musi to być moment nerwowy i przynoszący problemy.

 

Jaka forma rozwiązania stosunku pracy najlepsza w danym przypadku?

 

Form zakończenia współpracy jest kilka, wiadomą sprawą, iż w przypadku sumiennego wykonywania obowiązków nie dojdzie do sytuacji, w której to nastąpi zwolnienie dyscyplinarne. Wypowiedzieć umowę ze standardowym terminem może każda ze stron, jednak to oznacza oczekiwanie aż do trzech miesięcy na zakończenie pracy. Kiedy ma jako pracownik mamy już kolejny etat, lub też pracodawca chce wdrożyć kogoś na nasze miejsce znacznie wcześniej, można zastosować wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron będące optymalnym rozwiązaniem w tych kwestiach. Porozumienie zawierają obie strony, jednak z inicjatywą zawarcia porozumienia może wyjść zarówno pracodawca jak i pracownik.

 

Kiedy warto podpisać?

 

Porozumienie ze strony pracownika jest korzystne w przypadku znalezienia już nowej pracy i konieczności podjęcia jej natychmiast lub w określonym, ale krótszym niż standardowy okres wypowiedzenia czasie. Co do zasady i wedle przepisów, kiedy porozumienie nie określa dodatkowo ram czasowych związanych z czasem zakończenia pracy, to stosunek pracy ustaje już w dniu podpisania porozumienia. Natomiast można również w drodze odpowiedniego zapisu dowolnie ustalić zakończenie pracy, kiedy na przykład jedna lub druga strona potrzebuje kilku dni lub tygodni.

2 Comments

  1. Prawnik podpowiedział mi taką formę, kiedy zdecydowałam się zakończyć pracę w jednym z zakładów. Dzięki temu mogłam od razu przenieść się do nowego zakładu bez psucia sobie gruntu w dotychczasowym

  2. Pochwalam porozumienie, to zawsze droga do czystych kontaktów i wzajemnego zrozumienia obu stron.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*