Księgowość w Polsce- co warto wiedzieć?

O zawiłości przepisów w Polsce przekonać się mogą szczególnie ci, którzy postanawiają otworzyć własną działalność gospodarczą. Bardzo często okazuje się bowiem, że zamiast samodzielnie zajmować się kwestią księgowości wolą zlecić to zadanie profesjonalistom. Zawód księgowego jest o tyle wymagający, że obok spełniania podstawowych obowiązków zawodowych należy stale monitorować wprowadzane rozporządzenia. Te na dobre mogą zmienić sposób wykonywania pracy przez księgowych. Jednym z popularniejszych dokumentów wykorzystywanych podczas prowadzenia firmy jest nota obciążeniowa. Co warto o niej wiedzieć?

Walka z dłużnikami

Dzięki nocie obciążeniowej możliwe jest nałożenie umownej kary na dłużnika, w związku z niewywiązywaniem się przez niego z obowiązków płatności, obciążenie go należnymi odsetkami, czy zażądanie wypłaty pieniędzy należnych od ubezpieczyciela. Nota obciążeniowa jest zamiennie nazywana notą księgową i bardzo często wykorzystywana jest przez księgowych. Jeśli chodzi o samo wystawianie not i ich budowę to jest ona regulowana wewnętrznymi ustaleniami jednostek.

Nota zamiast faktury

Nota księgowa jest bardzo często wykorzystywana jako zamiennik faktury. Sam dokument stanowi jeden z najprostszych tworów księgowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej i pozwala dokumentować w ewidencji koszty oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu VAT. Najczęściej noty wystawiane są w dwóch egzemplarzach: jeden kierowany jest do księgowości firmy wystawiającej dokument, drugi natomiast wysyła się do kontrahenta.

2 Comments

  1. Podziwiam księgowych.

  2. W przyszłości chciałabym pracować w biurze księgowym.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*