Jak wypowiedzieć umowę OC?

Posiadacze aut dokładnie znają wymogi, jakie muszą zostać spełnione na długo przed dopuszczeniem ich do ruchu drogowego. Obok zarejestrowania auta istnieje bowiem obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli tak zwanego OC. Podpisując umowę z daną ubezpieczalnią mamy jednak prawo do jej odstąpienia. Musi to jednak nastąpić w odpowiednich warunkach, ponieważ nierozwiązanie umowy OC w określonych w przepisach terminach skutkuje automatycznym jej przedłużeniem.

Zachowaj odpowiednie terminy

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinno zostać złożone na piśmie. Nie wystarczy jednak uzupełnić dokumentu, by został on pozytywnie rozpatrzony przez ubezpieczalnie. Posiadacz pojazdu, który planuje złożyć wypowiedzenie umowy OCmusi zrobić to najpóźniej ostatniego dnia jej trwania. Przykładowo, gdy umowa OC między Kowalskim, a firmą X została zawarta w 14 stycznia 2019 roku, to najpóźniej 13 stycznia 2020 roku powinien on złożyć pisemne wypowiedzenie w placówce ubezpieczalni. W przeciwnym razie umowa OC automatycznie przedłużona zostanie przez ubezpieczyciela na kolejne 12 miesięcy i wbrew pozorom- będzie to działanie w pełni legalne.

Z czego składa się wypowiedzenie?

Pisemne wypowiedzenie umowy OC powinno przybrać formę oficjalnego dokumentu. Jego podstawowymi elementami są więc dane ubezpieczonego oraz numer polisy, dane ubezpieczalni, oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podpis, a także miejsce oraz data zawarcia dokumentu.

2 Comments

  1. Dobrze, że faceci są od tego.

  2. Kiedyś zapomniałem o wypowiedzeniu i naprawdę był problem!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*