Sprawa podziału majątku po rozwodzie

      Sprawy związane z podziałem majątku są o tyle specyficzne, że ich przebieg zależy od stron postępowania. W niektórych przypadkach majątek zgromadzony przez małżonków dzielony jest jeszcze przed rozprawą rozwodową, w innych natomiast latami toczona jest walka na sali sądowej o poszczególne jego składniki. Najczęściej podczas formułowania wniosku o podział majątku oraz prowadzenia negocjacji byli małżonkowie korzystają z pomocy prawników. Istnieje jednak kilka podstawowych kwestii, o których warto mieć pojęcie podczas toczenia się sprawy o podział majątku.

Małżeńska wspólność majątkowa – co musisz wiedzieć? 

     W Polsce co do zasady przyjmuje się, że małżeńska wspólność majątkowa zawierana jest między partnerami w dniu zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że gromadzony majątek ma dwóch właścicieli, którzy mogą nim rozporządzać, dysponować oraz o nim decydować. Istnieje jednak sposób, by już od pierwszych dni małżeństwa majątek pozostał osobą materią dla obu partnerów. Wówczas zawarta powinna być małżeńska umowa majątkowa, czyli tak zwana intercyza, określająca inny podział majątku, niż ustawowy. To właśnie małżeńska wspólność majątkowa prowadzi do spraw podziału majątku w przypadku rozwodu. Te mogą odbywać się na różnych płaszczyznach – mniej lub bardziej problematycznych dla byłych małżonków. 

Rozwód, a podział majątku 

     W przypadku rozwodu mowa nie tylko o sprawach związanych z ustaniem instytucji małżeństwa, lecz także problematycznej kwestii podziału majątku. Najczęściej chodzi o nieruchomości oraz samochody, które w przypadku wspólnoty majątkowej należą do obojga małżonków. Istnieje jednak kilka sposobów na wszczęcie postępowania o podział majątku – można przystąpić do nich zarówno przed, w trakcie i po rozwodzie. Najczęściej jednak do tego typu postępowań dochodzi po sprawie rozwodowej – jakie są wówczas możliwości na podział zgromadzonego majątku?

Możliwości podziału majątku 

      Osoby pragnące dokonać podziału majątku mają dwie drogi – wszczęcie postępowania sądowego przeciw byłemu małżonkowi, bądź zawarcie ugody. W każdym z przypadków majątek może zostać podzielony na skutek tak zwanego podziału w naturze, czyli na przykład podziale wspólnego domu na dwa odrębne lokale, przekazaniu konkretnej rzeczy jednej ze stron, przy jednoczesnym ustaleniu kwoty spłaty na rzecz drugiej ze stron oraz sprzedaż konkretnego składnika majątku i podzielenie się uzyskaną sumą. W pierwszej kolejności trzeba jednak zrozumieć, z czym wiąże się sprawa sądowa oraz ugoda, a także czym różnią się poszczególne sposoby podziału majątku. 

Więcej dowiesz się na stronie:
https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/podzial-majatku

Sprawa sądowa

      Wbrew pozorom sprawa sądowa nie należy do najchętniej wybieranego sposobu na podział majątku. Wiąże się ona bowiem z ponoszeniem wysokich kosztów sądowych, a przede wszystkim długim oczekiwaniem na wyrok. Dodatkowo strona, która nie zgadza się z wyrokiem może wnieść apelację, która wydłuży postępowanie o kolejny okres.

Ugoda między małżonkami

       W przypadku ugody między małżonkami mowa o krótszym okresie czasu, niż w przypadku sprawy sądowej. Negocjacje nie muszą być prowadzone przez strony osobiście, a sama ugoda generuje niższe koszty związane z jej zawarciem. Ustalenia przyjęte w umowie między byłymi małżonkami są równie wiążące, co w przypadku wyroku sądu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*