Zwrot majątków zabranych przez państwo po II wojnie światowej – podstawowe informacje

Historia potoczyła się w negatywny sposób dla tysięcy osób, w tym właścicieli ziemskich i innych zarządców danych gruntów, których państwo PRL-owskie potraktowało w brutalny sposób. Ich majątki zostały odebrane. Jak obecnie dochodzić swoich praw? O tym w dalszej części artykułu.

Przez długie lata ta kwestia była niezwykle niedopracowana, a sądy bardzo rzadko wydawały korzystne dla dawnych właścicieli decyzje. Dopiero w 2011 roku pojawiła się uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazująca, że rozporządzenie ministerstwa rolnictwa z 1945 roku nadal jest podstawą do walki o odzyskanie majątków. Opierała się ona na przejmowaniu jedynie gruntów rolnych. Jednak tamtejsza rzeczywistość była na tyle niezgodna nawet z wydawanymi na bieżąco przepisami prawnymi, że danym właścicielom odbierano również dworki, pałacyki i inne nieruchomości, które zdecydowanie nie zaliczają się do gruntów rolnych.

Konflikt względem ustaleń

To według Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwala sądzić, że nadal dzięki temu można domagać się odzyskania zagrabionego majątku. W tamtym momencie pojawił się jawny konflikt między stwierdzeniami dwóch ważnych jednostek prawnych w Polsce. Pod innym kątem postawił sprawę jeszcze przed wydaniem uchwały sam Trybunał Konstytucyjny, uzasadniając procedurę odzyskiwania majątków jako wątpliwą. Jeśli cały proces działania względem tego postanowienia przez TK trwałby dalej, wtedy mogłoby to doprowadzić do unieważnienia wcześniejszych wyroków i rozpoczęciu się kolejnych batalii o odzyskanie mienia. Sprawa do dzisiaj pozostaje nie do końca rozstrzygnięta.

Dalej jednak obowiązuje ścieżka dochodzenia swoich racji poprzez postępowanie administracyjne. Oznacza to, że należy udowodnić, że przejęcie ziemi przez państwo było bezzasadne i stwierdzić nieważność takiej decyzji poprzez podstawę prawną, jaką jest art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jako zasadność trzeba pokazać, że tego typu działanie było bezprawne i z pewnych względów nie mogło dojść do nacjonalizacji. Aby dokonać takiego działania, niezbędny jest odpowiedni specjalista z uprawnieniami. Adwokat Wysoka, jakim jest Krzysztof Śpiewak posiada odpowiednie doświadczenie w tej tematyce i odpowiednio poprowadzi tego typu sprawę.

Warto czekać na rozwój wydarzeń

Jednym z niewielu pozytywnych aspektów takiej sprawy są względnie niewielkie koszty, ponieważ toczy się ona m.in. za sprawą sądu i postępowania administracyjnego. W takich przypadkach opłaty są inaczej naliczane, niż w przypadku spraw karnych czy cywilnych. Niestety, często z wielu różnych względu działania sądów administracyjnych potrafią zajmować naprawdę dużo czasu, a niektóre ze spraw potencjalnie mogą toczyć się nawet przez wiele lat. Jednak doświadczeni prawnicy podkreślają, że w tym przypadku warto być cierpliwym, bo bywały w Polsce sytuacje, gdzie dani dawni właściciele odzyskiwali swoją własność. Dlatego też warto zaufać specjalistom i zainwestować w doświadczonego prawnika, który może doprowadzić do pozytywnego rozwiązania sprawy.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*