Sprawy spadkowe – zachowek, akt poświadczenia dziedziczenia

  Spadek jest związany z prawami i obowiązkami osoby zmarłej, które przechodzą na jego spadkobierców. Charakter dziedziczenia jest uzależniony od tego, czy spadkodawca sporządził za życia testament. W przypadku braku takiego rozporządzenia woli następuje dziedziczenie ustawowe według przepisów ujętych w Kodeksie Cywilnym i obowiązujących w momencie otwarcia spadku. Istotne jest, że wszystkie te prawa i obowiązki przechodzą na osoby, które są uprawnione do dziedziczenia. Jedną z instytucji prawa spadkowego jest zachowek i warto wiedzieć, czym on jest. Jeśli występują problemy w kwestii dziedziczenia warto udać się do adwokata, który przeanalizuje dany przypadek i udzieli szczegółowych wyjaśnień.  

Zachowek, co trzeba wiedzieć?

  Takie uprawnienie jak zachowek powstało, aby zapewnić ochronę bliskich spadkodawcy. Jeżeli majątek po zmarłym otrzymuje tylko jedna osoba a pozostałych członków rodziny pominięto w testamencie, mają one prawo do zachowku i mogą dochodzić go na drodze prawnej. Zachowek jest niezależny od woli spadkodawcy a nawet może być z nią w sprzeczności. Do osób uprawnionych do zachowku należą: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, małżonek itd. Jeżeli nie zostały one objęte spadkiem mają prawo zapłaty zachowku od spadkobiercy.Trzeba jednak mieć świadomość, że osobami uprawnionymi są ci, którzy w danym przypadku dziedziczyliby z ustawy po spadkodawcy. Zachowek dotyczy tylko wypłaty pieniężnej, jedynie w przypadku zgody osób zainteresowanych może mieć inną firmę.

  Osobami zobowiązanymi do zapłaty zachowku są spadkobiercy, obdarowani (umowa darowizny), zapisobiercy windykacyjni. Zawsze, jako pierwsi ponoszą odpowiedzialność spadkobiercy proporcjonalnie do wysokości udziału w spadku. W przypadku, gdy wartość udziałów spadkobiercy jest mniejsza niż dochodzony zachowek nie są oni zobowiązani do jego wypłaty i spada to na zapisobierców windykacyjnych, których odpowiedzialność jest solidarna. W przypadku instytucji zachowku ważna jest dobra wola spadkobierców, znacznie to ułatwia przebieg całej procedury. Jeżeli występują problemy w polubownej zapłacie zachowku, radca prawny może stać się mediatorem i osiągnąć pozytywne rozstrzygnięcie dla osoby uprawnionej.  

Co to jest akt poświadczenie dziedziczenia?

  Akt poświadczenie dziedziczenia sporządzony przez notariusza staje się dowodem nabycia przez spadkobiorcę prawa do spadku do danym spadkobiercy. Taki dokument zostaje umieszczony w KRN i osiąga taką samą moc jak sądowe postanowienie o nabyciu spadku. Nie ma znaczenia miejsce znajdowania się kancelarii notarialnej, nie ma to związku z miejscem zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią. Jeżeli sprawa toczyłaby się w sądzie, stwierdzenie nabycia spadku mogłoby się odbyć tylko w wyznaczonych sądach.

  Aby doszło do sporządzenia aktu poświadczenie dziedziczenia, spadkobiercy muszą potwierdzić istnienie wszystkich znanych im spadkobierców oraz czy jest to dziedziczenie testamentowe czy ustawowe a także wysokość udziałów, która im przysługuje. Jeżeli nie ma zgodności w tych kwestiach, notariusz takiego dokumentu nie sporządzi i muszą oni wystąpić na drogę sądową. Kolejnym wymogiem powstania takiego dokumentu jest zgłoszenie się do notariusza wszystkich spadkobierców, w przeciwnym razie, akt poświadczenie dziedziczenia nie powstanie.

  Taki dokument notarialny przedstawia spadkobierców, spadkodawcę, tytuł powołania do spadku oraz wysokość udziałów. Natomiast w akcie poświadczenia dziedziczenia nie znajdują się takie zapisy jak: skład majątku oraz wyznaczone składniki majątku przypadające konkretnemu spadkobiercy. Korzyścią z uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia jest krótki czas oczekiwania na jego sporządzenie, co daje możliwość podjęcia kolejnych działań w kierunku kontynuacji procedury spadkowej. Nie ma konieczności stawiania się w sądzie o konkretnej lokalizacji. Jedyną wadą tego rozwiązania jest konieczność zebrania wszystkich spadkobierców u notariusza w danym dniu i godzinie.

Czytaj więcej na stronie: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Leave a comment

Your email address will not be published.


*