Prawnik zaoszczędzi Ci problemów w firmie!

  Prawo pracy ma swoje specyficzne cechy. Biorąc pod uwagę jego złożoność, praca adwokata w Katowicach – prawo pracy ds. sporów pracowniczych powinna być wykonywana z maksymalną znajomością tej dziedziny prawodawstwa. Ponadto pojawiają się pewne trudności w gromadzeniu dowodów i ich wykorzystaniu w sporach sądowych. Adwokat może chronić zarówno prawa pracodawców, jak i pracowników, których interesy mogą zostać naruszone.

Usługi świadczone przez adwokata – Katowice prawo pracy

   Dorośli przeważnie są związani stosunkiem pracy z pracodawcą. Dlatego pytania związane ze sprawami pracowniczymi nurtują większość ludzi. Adwokat w Katowicach prawo pracy stosuje dla ochrony zarówno prawa pracodawców, jak i pracowników, gdy dochodzi do nieporozumień przy zwolnieniu lub przyjęciu do nowej pracy.

  Dość często zdarzają się sytuacje, gdy osoby zatrudnione nie mają możliwości wpływania na warunki pracy, ponieważ pracodawca wysyła groźbę zwolnienia. Również nie rzadkie są sytuacje, kiedy to przedsiębiorca staje jest ofiarą, gdy dochodzi do ujawnienia tajemnicy, uszkodzenie mienia, zaburzenia procesu produkcji itp. Adwokat biegły w prawie pracy zna wiele procedur, które zapewniają rozwiązanie konfliktu bez wnoszenia sprawy do sądu.

  Pracodawca znający swoje prawa i obowiązki może zapobiec powstawaniu sporów z pracownikami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinien zasięgnąć porady prawnej u adwokata w Katowicach prawo pracy zawarte jest w kodeksie pracy i doświadczony prawnik wskaże jak interpretować jego zapisy.

Najczęstsze konflikty obejmują następujące działania adwokata:

 • Dochodzenie przywrócenia do pracy pracownika niesłusznie zwolnionego
 • Dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odniesiony przez pracowników w przypadku nieprzestrzegania przez właściciela firmy niezbędnych standardów
 • Ujawnianie przez pracownika tajemnic danego przedsiębiorstwa
 • Zaskarżanie przez adwokata decyzji wydanej przez komisję dyscyplinarną
 • Nieporozumienia na linii pracodawca-pracownik związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy regulujących urlop macierzyński i wiele więcej.

W jaki sposób będzie przydatny adwokat – Katowice prawo pracy?

 • Uzyska ponowne zatrudnienie pracownika lub wypłacenie odszkodowania
 • Podejmie stosowne kroki, aby powstały konflikt rozwiązać bez rozprawy sądowej, jeżeli takie działania nie przyniosą rezultatu złoży pozew do sądu, zachowując wymagane procedury   
 • Dokona sprawdzenia dokumentów, przygotuje dokumentację niezbędną pracodawcy zgodnie z wymogami prawa
 • Będzie reprezentował interesy klienta w czasie wykonywanych kontroli: ZUS, urząd skarbowy, Inspekcja Pracy.  
 • Dochodzi należnych odszkodowań oraz uregulowania zaległych płatności
 • Nadzoruje wykonywanie przez komorników orzeczeń wydanych przez sąd

Adwokat we Wrocławiu prawo pracy stosuje do świadczenia następujących usług:

 • Doradztwo i konsultacje dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy
 • Przygotowanie niezbędnych opinii prawnych w odniesieniu do prawa pracy
 • Wsparcie prawne w czasie dokonywanych kontroli, które badają zgodności z przepisami prawa pracy
 • Przygotowanie skargi na wyniki przebytego audytu
 • Chronienie interesów przedsiębiorcy w kontaktach z organami regulacyjnymi
 • Dbanie o rozwiązywanie sporów pracowniczych bez ingerencji sądu: zwolnienie pracownika, odszkodowanie itp.
 • Reprezentacja sądowa we wszystkich rodzajach sporów pracowniczych
 • Opracowanie i przygotowanie wszelkiej dokumentacji.

  Ludzie biznesu, którzy naprawdę cenią swój czas i pieniądze, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wysokiej, jakości usługi adwokata we Wrocławiu d/s prawa pracy są ważną częścią prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto wysoko wykwalifikowany adwokat może być ważnym argumentem w rozwiązywaniu wszystkich innych kwestii prawnych, zarówno z udziałem osób fizycznych, jak i prawnych. Jeśli właściciel firmy ma świadomość, że jego prawa zostały naruszone, ale nie może tego udowodnić, wówczas pomoc adwokata będzie dla niego najbardziej racjonalną decyzją.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*