Odrzucenie i nabycie spadku – co warto wiedzieć?

Odrzucenie i nabycie spadku – co warto wiedzieć? 

Spadek często potrafi wywołać spore zamieszanie i przysporzyć niemałe kłopoty. Nie zawsze wiąże się on z korzyściami, czasem dziedziczy się także długi. W takiej sytuacji warto wiedzieć, w jaki sposób przyjąć spadek, a jak postąpić, żeby go odrzucić. Z pewnością przyda się pomoc adwokata. 

Przyjęcie spadku 

W chwili śmierci spadkodawcy ma miejsce tzw. sukcesja uniwersalna, zgodnie z którą wszystkie prawa, ale także obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców. Jednak jest to dziedziczenie tymczasowe. Prawomocne nabycie spadku ma miejsce po sześciu miesiącach lub kiedy spadkobierca złoży właściwe oświadczenie woli, czyli stwierdzenie nabycia spadku.

Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczonej odpowiedzialności za długi osoby zmarłej, może go także przyjąć z ograniczeniem tej odpowiedzialności lub może go całkowicie odrzucić. W każdej z tych sytuacji trzeba jednak podjąć odpowiednie działanie. 

Przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi

Wiele osób decyduje się na porady prawne, aby dowiedzieć się jak dokładnie przebiega przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Aby skorzystać z tego prawa, nie trzeba składać żadnych oświadczeń. Przyjęcie spadku w taki sposób wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wysokości otrzymanego spadku. W przypadku posiadania długów, które są wyższe niż wartość aktywów, zostaną one spłacone do wartości spadku i spadkobierca nie ma obowiązku pokrywanie ich ze swoich pieniędzy. 

Przyjęcie spadku wprost

W takiej sytuacji spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń. Dziedziczy on zarówno majątek jak i długi, które musi spłacić także za pomocą majątku prywatnego. Takie przyjęcie spadku wymaga złożenia stosowanych dokumentów w sądzie albo u notariusza, nie później nić sześć miesięcy od momentu otwarcia spadku. 

Dowiedz się więcej na temat spadków ze strony: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Odrzucenie spadku 

Odrzucenie spadku jest dużo bardziej skomplikowane i ma swoje skutki. Pozwala ono jednak na uniknięcie długów, a także zmienić udział w spadku innych osób. Warto w pierwszej kolejności zaznaczyć, że osoba, która odrzuciła spadek traktowana jest tak jakby nie dożyła momentu jego otwarcia. W związku z tym jego udział spadkowy przypada w pierwszej kolejności jego dzieciom, a następnie innym spadkobiercom. 

Spadek może odrzucić każdy spadkobierca zarówno ustawowy jak i testamentowy. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy spadek składa się z wielu długów i nie wielkiej wartości, a także gdy spadkobierca chce przekazać udział spadkowy innym, bez konieczności przeprowadzania podziału spadku. 

Osoby, które zostały spadkobiercami powinny zdawać sobie sprawę z możliwości jakie mają. Zależnie od sytuacji i wysokości dziedziczonego majątku mogą oni przyjąć spadek wprost, przyjąć go z ograniczoną odpowiedzialnością za długi, a także odrzucić. Warto dobrze się zastanowić przed podjęciem decyzji. Ważne jest także przestrzeganie terminu – sześciu miesięcy od momentu otwarcia spadku.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*