Praca na wysokości a obowiązek noszenia kasku

Asekuracja za pomocą kasku stanowi istotną ochronę odcinka szyjnego i całego kręgosłupa. Wypadek w pracy może zostać istotnie zminimalizowany za pomocą noszonego zabezpieczenia. 

Kiedy kask powinien być stosowany?

Kask (hełm) musi być stosowany wszędzie tam, gdzie pojawia się prawdopodobieństwo ewentualnego doznania obrażeń głowy. Przede wszystkim dotyczy to urazów głowy powstałych poprzez uderzenie głową o przedmioty stałe lub ruchome. Obowiązek permanentnego noszenia kasku pojawia się również podczas zagrożenia uderzenia w głowę przez spadające przedmioty. 

Warto zaznaczyć, że o kwestii obowiązku noszenia ochronnego hełmu w pracy decyduje pracodawca. Jego decyzja musi zostać poprzedzona konsultacją z pracownikami, biorąc pod uwagę profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego. Rozporządzenie powinno wskazywać wykaz czynności, zadań oraz sytuacji, kiedy wymagane jest założenie kasku. Przestrzeganie zasad jest wówczas obowiązkowe. 

Dlaczego powinno się stosować kask?

Podstawową rolą kasku jest ochrona przed wypadkami. Jednakże, zgodnie z przepisami BHP, hełm powinien być stosowany z kilku względów:

1). Ochronę przed wypadkami, istotnie zabezpieczając zdrowie i życie. 

2). Ochronę głowy przed elementami konstrukcji, rusztowań i maszyn. 

3). Ochronę górnego odcinka kręgosłupa. 

4). Ochronę głowy podczas dużego promieniowania słonecznego. 

5). W branżach spawalniczych i metalurgicznych ochronę głowę przed iskrami i szkodliwymi odpryskami. 

Obowiązek prawny zabezpieczeń

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., noszenie kasku obowiązuje przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów oraz przy pracy na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m. Jednakże, jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia urazu wskutek wykonywanej pracy lub zagrożenie wystąpienia obrażeń, pracodawca może zalecić również noszenie kasku poniżej podanej wysokości. Pracodawca ustala także rodzaje zabezpieczeń i środków ochrony osobistej, których stosowanie w danej pracy jest niezbędne (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.). Wszystkie zabezpieczenia muszą zostać wcześniej skonsultowane z pracownikami i przedstawicielami BHP (art. 237(11a) § 1 pkt 4 k.p.). 

Założenie hełmu jest wymagane w przypadku występowania zagrożeń wywołanych wybuchem, wstrząsem, uderzeniem, zagrożeniem elektrycznym, upadkiem z wysokości oraz zgnieceniem. Standardowy kask składa się z trzech podstawowych elementów: skorupy, więźby, pasa głównego. W chwili wystąpienia uderzenia skorupa pobiera energię, nadmiar emitując do więźby. Dzięki temu moc uderzenia zostaje zminimalizowana. 

Kask jest podstawowym elementem ochronnym, obowiązującym w wielu branżach. Warto jednak zaznaczyć, że aby hełm spełniał swoją funkcję, musi zostać odpowiednio dobrany do głowy. Istotny jest również rodzaj materiału, z którego wykonano zabezpieczenie. W zależności od branży, istnieją odpowiednie certyfikacje oznaczające wytrzymałość kasku na uszkodzenia mechaniczne. 

Interesuje Cię temat asekuracji i zabezpieczeń w firmie wejdź na stronę https://asekuracje.pl/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*