Rozwód a prawa rodzicielskie – jak to wygląda w praktyce?

Rozwód wiąże się z podejmowaniem wielu trudnych decyzji. W trakcie rozprawy sądowej podejmowane są wiążące decyzje związane z opieką nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się rodziców. Sąd rozstrzyga, który z rodziców otrzymuje władzę rodzicielską, czy któryś z rodziców będzie miał ograniczone prawa rodzicielskie, jakie środki finansowe trzeba będzie przeznaczyć na utrzymanie dziecka oraz jak mają wyglądać kontakty z małoletnią osobą.

Rozwód a porozumienie współmałżonków w kwestii wychowywania dziecka

Rozwód nie musi od razu oznaczać „wielkiej batalii” pomiędzy współmałżonkami. Często dochodzi do sytuacji, w której obie strony chcą zaoszczędzić sobie czasu oraz nerwów i decydują się na pisemne porozumienie. Oczywiście taki dokument musi trafić w ręce sądu. W takim porozumieniu muszą znaleźć się informacje na temat:

  • sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Kluczem do sukcesu jest to, aby wszelkie kroki były podejmowane w zgodzie z dobrem małoletniej osoby. Jeśli chodzi o kwestię wychowywania rodzeństwa trzeba mieć świadomość tego, że rodzeństwo powinno wychowywać się razem (chyba, że dobro jednego z małoletnich wskazuje na inne rozstrzygnięcie). 

Przy braku porozumienia u rodziców ostateczną decyzję podejmuje sąd

W wielu sprawach rozwodowych nieocenioną rolę odgrywają adwokaci, którzy są w stanie wyjaśnić swoim klientom, na jaką ścieżkę warto wejść oraz jakie kroki prawne podejmować w stosunku do współmałżonka. Za każdym razem najważniejszy jest interes dziecka. Małoletni nie powinni cierpieć na rozwodzie dorosłych osób. 

Przy braku porozumienia u rodziców ostateczna decyzja jest podejmowana przez sąd i trzeba się do niej dostosować (chociaż wcześniej można się od takiego wyroku odwołać). Sąd będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • dziecko powinno mieć prawo do wychowywania przez oboje rodziców,
  • wytyczenie ogólnych zasad związanych z utrzymaniem kontaktu z dzieckiem po rozwodzie,
  • rozstrzygnięcie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.

W niektórych przypadkach sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugi ma ją ograniczoną (wypełnianie określonych obowiązków oraz ograniczenie pewnych uprawnień). Dzieje się tak ze względu na dobro dziecka. Oczywiście władzę rodzicielską można też ograniczyć u obojga rodziców (np. w rodzinach dysfunkcyjnych).

Rozwód a alimenty na dziecko

Radca prawny podpowie klientowi, w jaki sposób podejść do sprawy rozwodowej oraz z czym może być związany wyrok sądu. Chodzi przede wszystkim o alimenty płacone na małoletnią osobę. Oczywiście małżonkowie mogą się w tej kwestii porozumieć i przedstawić swoje ustalenia przed sądem. W przeciwnym razie zainterweniuje sąd.

Świadczenie alimentacyjne przysługuje dziecku i ma zaspokoić jego materialne potrzeby (np. edukacyjne lub medyczne). Środki mają zapewnić dziecku rozwój intelektualny, fizyczny czy też duchowy. Rodzic, który otrzymuje pełną opiekę nad dzieckiem ponosi jego codzienne koszty utrzymania, natomiast druga strona płaci co miesiąc alimenty. Ich wysokość jest zależna m.in. od możliwości zarobkowych rodzica. Zawsze można wystąpić o ich podwyższenie. Świadczenie obejmuje swoim zasięgiem każde dziecko rozwodzącego się małżeństwa (np. 500 złotych na jedno dziecko). Wypłaca się je do momentu, w którym małoletnia osoba osiągnie niezależność finansową. 

Czytaj dalej na stronie https://dm-adwokaci.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*